Novinky

Vánoce 2019

24. 12. 2019 Vánoce 2019 Vykouzlit úsměv na rtech dětí, které nemohou z různých důvodů trávit nejkrásnější svátky v roce se svými blízkými, rodiči a sourozenci, je těžké. Díky všímavosti a srdečnosti spousty lidí na to nejsme v dětském domově sami. Sny a přání se snažíme dětem splnit prostřednictvím projektů – Stromy splněných přání. Letos jsme využili nabídky České spořitelny, obchodního centra Zlatá brána, občanského sdružení Ve spojení a nadace Děti v akci. Tyto instituce se zasloužily o to, že všem dětem, o které se staráme v dětském domově, se u vánočního stromečku rozzářily oči a měly radost ze splněných přání. Na Štědrý den se v našem domově sešla spousta hostů, kteří přišli dětem popřát krásné Vánoce, ale přinesli i spoustu dárků. Tradičně nás v tyto sváteční chvíle navštívili zástupci 601. skupiny speciálních sil, členové Kiwanis clubu Prostějov, manželé Zapletovalovi a hejtman olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk. Všichni hosté nějakým způsobem, ať již finančním nebo symbolickým dárkem přispěli ke spokojenosti dětí, které se hostům odměnily pásmem čertovských tanečků, básniček, pohádkou O Smolíčkovi a drobnými dárky, které s tetami a strejdou připravovaly. Těsně před vánočními prázdninami, kdy už byly děti plné očekávání, nás poctili svoji návštěvou pracovníci redakce Prostějovského večerníku. Při přátelském posezení jsme si povídali o tom, jak v domově slavíme Vánoce, jaké zvyky a tradice si tu s dětmi připomínáme a k tomu všemu hosté do každé rodinky nadělili knihy, kalendáře, hry, hračky a finančně přispěli na mimoškolní aktivity dětí. Na závěr je třeba poděkovat všem výše zmíněným, kteří se zasloužili o šťastné, veselé a bohaté Vánoce v našem dětském domově. Přátelům a sponzorům díky za podporu a spolupráci. Pracovníkům domova za péči, optimismus a trpělivost s dětmi. A dětem nezbývá než popřát, aby byly zdravé, měly chuť a sílu uspět v dnešní době a to čemu se v domově naučily, mohly uplatnit ve své životě.

Více informací

Obchůdky s Albertem 2019

13. 12. 2019 Obchůdky s Albertem. Rok uběhl jako voda a my jsme s dětmi opět přišli 13. prosince 2019 do OC Albert v Prostějově na Plumlovské ulici. V rámci projektu „Obchůdky s Albertem“ jsme se snažili zpříjemnit předvánoční čas zákazníkům obchodu. Za podpory NF Albert jsme s dětmi vyrobili spoustu výrobků z keramiky, dekorací a dalších drobností, kterými mohli zákazníci udělat radost sobě nebo s nimi obdarovat své blízké. Těšilo nás, pokud se návštěvníci obchodu u našeho stánku zastavili, zajímali se o náš domov a nákupem výrobků přispěli na mimoškolní aktivity dětí například o jarních prázdninách. Díky NF Albert a jeho projektům zapojené děti alespoň trochu nakouknou do tajemství obchodu a podnikání. Zjistily, že v ceně výrobku musí být zahrnutý nejen náklad na materiál, ale i práce, obal a určitý zisk. Viděly, že cesta výrobků od samostatného vzniku, výroby až po prodej je složitá a náročná. Děti, které se prodeje zúčastnily, prošly školením s paní lektorkou, která přijela za námi na dětský domov. Děti dostaly cenné rady a informace jak být úspěšné. Což si troufáme říci, že se povedlo. Máme radost z vydělané částky a z toho, že se k nám na stánek zákaznicí vrací. Děkujeme NF Albert, že podporuje aktivity dětí v dětských domovech, děkujeme zákazníkům, kteří si u nás nakoupili a přejeme všem šťastný nový rok 2020.

Více informací

Obchůdky s Albertem

13. 12. 2019 V pátek 13,12,2019 proběhnou Obchůdky s Albertem - prodej výrobků dětí z Dětského domova v Prostějově. Těšíme se na vás.

Více informací

Mubea a poselství Vánoc v DD 2019

07. 12. 2019 První předvánoční víkend – Mubea, Vánoční poselství. Hned dvě milá předvánoční setkání proběhla během prvního prosincového víkendu. V pátek 7. prosince 2019 nás v dětském domově navštívili zástupci firmy MUBEA, kteří nás již tradičně podporují a formou sbírky nám pomáhají s mikulášskou nadílkou pro děti. I v letošním roce přivezli několik pytlů hraček, knih a dalších drobností, kterými vykouzlili úsměv na tvářích našich dětí. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Následující den v sobotu 8. prosince 2019 proběhlo další předvánoční setkání, které nám pomohlo navodit tu pravou atmosféru Vánoc. Navštívila nás paní učitelka, která se s dětmi podělila o vánoční poselství. Připravený vánoční příběh, vhodně doplňovaný hrou na kytaru nebo klávesy, děti zaujal. Děti se se zájmem zapojily do zpívání koled, stavení betlému z postaviček a dalších aktivit. Celý program trval necelou hodinku a děti opravdu poslouchaly, byly zaujaté nejen příběhem, ale zapojovaly se do celého programu, ze kterého si odnesly nejen vánoční náladu, ale i spoustu informací, které se týkají Vánoc a také poučení jak se mají lidé k sobě chovat, a to nejen o Vánocích.

Více informací

Sportovní hvězdy dětem 2019

06. 12. 2019 Sportovní hvězdy dětem V pátek, 6. 12. 2019 jsme se zúčastnili, jako již každoročně, akce pořádané TK plus. Toto podujetí pod názvem “Sportovní hvězdy dětem“, probíhalo letos v Národním sportovním centru v Prostějově. Soutěžily zde desetičlenné skupiny dětí základních škol z Prostějova a jedna skupina dětí z našeho DD a dětí z DD Plumlov. Všichni zúčastnění projevili obrovskou snahu, ale i umění při zdolávání náročných disciplín. Kapitánem našeho mužstva byl bývalý vynikající tenista Jiří Novák. Také ostatní týmy měli jako patrona také nějakého významného sportovce. Akci uváděl pan Salava, společně s primářem Čenským. Jelikož akce měla také charitativní podtext, obdrželo několik institucí dárkový šek. Za organizaci celé akce, jakožto i za finanční pomoc moc děkujeme.

Více informací

Dětský čin roku 2019

05. 12. 2019 Laura v Praze 5. 12. 2019 se naše Laura zúčastnila charitativního projektu společnosti Whirlpool, která podporuje děti v konání dobra s názvem „Dětský čin roku“. Svůj příběh o tom, jak se dostala do dětského domova, sepsala spolu s paní vychovatelkou ze školní družiny a stala se v této kategorii vítězkou. Laura si užila krásný den. Seznámila se s prací fotografů a reportérů. Velkou radost měla z cen a prohlídky Muzea voskových figurín a Muzea čokolády. Také měla možnost prohlídky vánoční Prahy.

Více informací

Cestovatel Zibura 2019

20. 11. 2019 Ve středu odpoledne nás v dětském domově navštívil pan Ladislav Zibura. Je to mladý cestovatel, který putuje po světě pěšky a rád o tom povídá. Na cesty vyráží s batohem na zádech z Českých Budějovic, kde se narodil. Své cestovatelské zážitky rád předává druhým, ať už formou přednášek nebo vydává i knihy. U nás na domově jsme přivítali pana Ziburu rádi, dokázal přednášku uzpůsobit dětskému publiku, navíc děti doplňujícími otázkami udržoval v pozornosti a své povídání doplňoval zajímavými fotografiemi. Naše děti byly letos poprvé u moře, díky tomu se cítily také jako cestovatelé a mohly své zážitky společně sdílet s někým, kdo o cestování něco ví. Tímto děkujeme za příjemné odpoledne.

Více informací

Motýlek na cestách 2019

08. 11. 2019 Přehlídka dramatické, taneční a hudební tvorby zdravotně handicapovaných dětí Motýlek 8.11-9.11.2019 Kopřivnice Motýlek na cestách, tak se jmenovalo téma letošního roku. Proto si Valča, Týna, Viola, Sofie, Laura, Mates a Pavel připravili hudební pohádku Lotrando a Zubejda. Lotrando, drvoštěp i velvyslanci cestovali nesmírně daleko, tam, kde jsou tropické deště, aby uzdravili princeznu. Svým vystoupením rozdali radost a emoce ostatním dětem i dospělým. Malí herci se snažili dokázat svůj talent a přáli si, aby se všichni příjemně bavili. A to se jim podařilo. Pořadatelé připravili pro všechny účinkující doprovodný program – světové tvořivé dílničky. V Americe probíhaly dobrodružné soutěže se skauty, v Evropě byla připravena animační dílna, v Africe dráha se závodními RC kamiony, v Antarktidě canisterapie, v Austrálii muzikoterapie a v Asii výtvarná dílna s optickými hračkami. Program byl velice zábavný, ale protože probíhal již od pátečního rána a my jsme přijeli až odpoledne, tak se na některé světadíly nedostalo. Přesto si děti odnesly spoustu zážitků.

Více informací

Halloween 2019

02. 11. 2019 Halloween na DD - 2. 11. 2019. Přelom října a listopadu se nesl ve znamení Halloweenu a Dušiček i u nás v dětském domově. Zatímco Dušičky jsou o tichém vzpomínání na naše blízké, Halloween je spíš o strašidelné zábavě. Od samého rána děti vyřezávaly dýně, aby těmito vysmátými či zamračenými strašáky vyzdobily své byty. Po celém domově voněly dýňové dobroty, např. šátečky, buchta nebo polévka. Samozřejmě nechyběla příprava strašidelných masek na odpolední setkání ve společenské místnosti. Úderem čtvrté hodiny odpolední začala strašidelná disco party čarodějek a čarodějů, nejrůznějších příšerek, čertů a krvavých hororových stvoření. Kromě reje masek a diskotéky si děti mohly navzájem ochutnat vlastoručně vyrobené dýňové dobroty. Vrcholem tohoto strašidelného setkání bylo vyhlášení pěti nejlepších masek a předání drobných odměn všem přítomným dětem. Účast byla hojná, masky skvělé. Celý den se nám vydařil a děti si užily strašidelnou zábavu.

Více informací

Keramika - Podzimní prázdniny 2019

29. 10. 2019 Podzimní prázdniny 2019 Děti nezahálely ani během podzimních prázdnin. Sice nenavštěvovaly školu, ani si nemusely plnit školní povinnosti, ale ani tak se nenudily. Počasí nepřálo vycházkám, ani hrám venku a tak jsme s několika dětmi vyráběly keramické výrobky na vánoční trhy ve Zlaté bráně a na Obchůdky s Albertem, které se mají uskutečnit v měsíci listopadu a prosinci. Některé děti vyráběly i dárečky pro paní učitelku nebo pro někoho blízkého, komu by chtěly na Vánoce udělat radost. Někdo byl šikovný, někdo byl méně zručný, ale věřím, že i sebemenší drobnost se dostane k někomu, koho určitě potěší.

Více informací

Novinky

Kalendář akcí