Dětský domov

Dětský domov sídlí v Prostějově od roku 2005. Budova dětského domova je umístěna v areálu "Staré nemocnice" v Prostějově, na ulici Lidická 86. Dětský domov můžete najít po příchodu starou bránou od OD Kaufland. Nachází se po levé straně a má růžovou barvu. Dětský domov má kapacitu 48 dětí. Do dětského domova jsou umisťovány děti na základě rozhodnutí soudu. V současné době je umístěno v našem dětském domově 47 dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením, v šesti rodinných skupinách. Děti jsou v dětském domově až do doby ukončení přípravy na své budoucí povolání, maximálně však do 26 roků. O děti pečuje 20 vychovatelů a 4 noční vychovatelé. O chod DD se stará 6 správních zaměstnanců. Všichni tito pracovníci se snaží vytvořit dětem takové prostředí, které by se přiblížilo životu v plně funkční rodině. Všichni věříme, že děti budou pěkně vzpomínat na dětství a mládí strávené v Dětském domově v Prostějově.

 

 

 

 

 

Novinky

Kalendář akcí