Novinky

Čechy pod Kosířem - indiáni 2010

11. 11. 2010 Čechy pod Kosířem 2010 Dne 3. října 2010 jsme se vydali s dětmi do Čech pod Kosířem, kde se odehrála rekonstrukce indiánsko-francouzské bitvy z 2. poloviny 18. století. Dětem se představilo téměř 80 dobrovolníků, které spojuje opravdový zájem o historii. Děti mohly nahlédnout také do dobového tábora, kterému byla nádhernou kulisou zámecká zahrada v Čechách pod Kosířem. Po shlédnutí bitvy jsme navštívili stálou expozici výtvarníků a řemeslníků z regionu Haná, která je umístěna v jedné z částí zámku. Příjemné dopoledne jsme zakončili posezením u čaje v kavárničce, která je součástí nového informačního centra na návsi.

Více informací

Prázdninový pobyt Karlov 2010

22. 09. 2010 Karlov 2010. Tento cyklisticko - turistický tábor proběhl v Karlově pod Pradědem od 24. 7. - 30. 7.. 2010. Ubytovaní jsme byli v chatě Edison, která je jako dělaná pro akce s dětským kolektivem. Hned za chatou je hřiště s kolotočem a houpačkou a travnatý plácek pro pohybové hry a soutěže. Okolní lesy byly plné borůvek, děti sbíraly a paní kuchařky pekly koláče. Skupinka dětí každý den vyjížděla na kolech do okolí. Terén byl náročný, ale všichni ho zvládli, tety taky. Ostatní chodili na vycházky a hráli nejrůznější hry. Ve středu 28. 7. se uskutečnil celodenní cyklovýlet do lázní Karlova Studánka. Největší převýšení z Karlova na Hvězdu jsme zvládli díky školnímu autu a vozíku na kola. Pak už to bylo jen na nás. Karlova Studánka a její okolí se všem líbilo. Na jedné cyklostezce mezi pastvinami jsme zažili nevšední dobrodružství s hodně, hodně zvědavou krávou. Spojení cyklistiky s pěší turistikou se velmi osvědčilo a příští prázdniny bychom to chtěli zopakovat. Cyklistice ZDAR!

Více informací

BUJINKAN CZECH DOJO

07. 09. 2010 Bujinkan Czech Dojo Od roku 1991 se Bujinkan Czech Dojo (BCD) rozrostlo v širokou základnu s mnoha dojo, učiteli a studenty. Přestože studenti pochází z různých míst České republiky, trénují spolu na pravidelných seminářích a předávají si zkušenosti. Mnoho studentů BCD také pravidelně jezdí do Japonska, kde se snaží studovat nejen u Sokého, ale i u nejdéle studujících japonských Shihanů. Jelikož během roku jsou v Japonsku skoro neustále různí členové BCD, máme možnost přímého propojení se studiem v Japonsku z přílivu čerstvých znalostí a zkušeností. V tom je síla BCD, neustálé propojení s Hombu, setkávání se a společné studium nabytých zkušeností. Solidarita a tolerance jsou vlastnosti, které Bujinkan Czech Dojo spojuje již mnoho let. Mnozí učitelé měli možnost se osamostatnit, avšak zůstali věrni myšlence BCD a Luboše Pokorného. Soudržnost českého Bujinkanu nejlépe vystihuje kaligrafie namalovaná Sokém Dr. Masaaki Hatsumim na jaře roku 2008. Výraz ;Rentaikai; (Rentaičo) představuje rodinu BCD, jejímž zakladatelem je Luboš Pokorný a jenž spolu s ostatními učiteli nadále zachovává společnou myšlenku BCD. V sobotu, 28.8.2010 náš dětský domov navštívili přátelé ze sdružení Bujinkan Czech Dojo, aby nám popovídali o zajímavých aktivitách, které provozují ve výše zmíněném sdružení bojových sportů a aby nám předali dar ve formě finanční sbírky mezi členy sdružení.Strávili jsme s nimi příjemné odpoledne plné otázek a odpovědí. Mezi návštěvou byli také naši dlouholetí kamarádi ze 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Všem jim mnohokrát děkujeme nejen za finanční dar, ale i za milou návštěvu našeho dětského domova.

Více informací

Prázdninový tábor Žďárský Potok

07. 09. 2010 P R Á Z D N I N O V Ý T Á B O R - Ž Ď Á R S K Ý P O T O K. V pondělí 12.července odjely děti našeho DD prožít několik dnů do krásného prostředí v Jeseníkách, do obce Žďárský potok, kde nás čekalo velmi milé uvítání od místních obyvatel. Po ubytování a vybalení batohů jsme se vydali na krátkou vycházku do obce a nasbírali jsme si materiál na naši pozdější pracovní činnost. Další dny probíhaly v činorodé pracovní činnosti-menší děti procvičovaly jemnou motoriku při práci s jehlou, při navlékání korálků, ohýbání a tvarování drátků, velcí chlapci si „mákli“ při srovnání nařezaného dřeva do hranic, zábavě a hrách.Protože nám přálo počasí, sluníčko svítilo celý den, mohly si hlavně menší děti užít koupání v nafukovacím bazénu. Po večerech si děti uspořádaly hudební pořady, třikrát to byla diskotéka a jednou ;Carusso shaw;. Ve středu jsme se všichni vydali na větší výlet na Skřítek a lesní cestou domů jsme sbírali jahody, borůvky a pozorovali přírodu. Ten den odpoledne jsme zažili jeden nevšední zážitek , přišli nám zahrát myslivečtí trubači na borlice a lesnice různé skladby, které hrají na honech, například při slavnostním rozloučení se zvěří. Večer jsme si vypůjčili od místních vozíček, na kterém jsme přivezli z lesa dřevo a udělali si táborák s opékáním špekáčků. Na letošním táboře nemohla chybět stezka odvahy v blízkém lese, která prověřila statečnost malých i velkých. Dny rychle utíkají, ještě sobotu jsme celou strávili na hradě Sovinec, kde probíhalo nesčetně zajímavých vystoupení a přehlídek zručnosti řemeslníků a už se musíme loučit. Díky všem místním za zpříjemnění našeho pobytu, za výbornou stravu a za rok zase přijedeme.

Více informací

Výlet na Buchlov 2010

30. 06. 2010 Výlet do Buchlova a okolí V sobotu 20. 6. 2010 jsme vyrazili s dětmi na hrad Buchlov. Po dlouhé cestě jsme v podhradí poobědvali a pokračovali prohlídkou hradu. Paní průvodkyně děti zaujala zajímavým výkladem historie hradu ze 13. století. Nejvíce se dětem líbila egyptologická sbírka i s 4000letou mumií. Pouze odvážní vystoupali na vyhlídkovou věž, ze které byl nádherný výhled do okolí. Po návštěvě hradu jsme se vydali po žluté turistické značce do nedalekých Buchlovic, kde nás čekal autobus. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na poutním místě Velehrad, kde jsme strávili zbytek příjemného odpoledne. Navštívili jsme barokní baziliku, která byla v roce 2008 prohlášena za národní kulturní památku. Tečkou za pěkně stráveným dnem byl několikakilometrový doprovod našeho autobusu původními autobusy – veterány značky KAROSA.

Více informací

Kiwanis a sportovní den

10. 06. 2010 Kuželky a Kiwanis club V sobotu pátého června jsme se probudili do rána s jasně modrou oblohou a vycházejícím sluníčkem, což nás velmi potěšilo. Již od Vánoc se těšíme na členy Kiwanis clubu, kteří nám na Štědrý večer věnovali hru „Ruské kuželky“ a tehdy jsme se domluvili, že se v létě sejdeme v areálu Dětského lesa našeho DD a zahrajeme si společně turnaj. Na celou akci jsme se dobře připravili již den předem, nachystali jsme dostatek dřeva na opékání klobásek, s tetami vychovatelkami jsme upekli sladké řezy a velcí chlapci připravili hudební doprovod k zajištění dobré nálady. V sobotu ve 14hod. přicházejí všichni členové Kiwanis clubu i s naším panem ředitelem Brablecem a paní zástupkyní Krejčí. Pan ředitel nás všechny přivítal a předal slovo panu Ing. Augustinovi, viceguvernérovi Kiwanis clubu pro Moravu, který dětem popřál hodně radosti s novou hrou a zároveň předal naší Růžence Zezulové, která výborně obstála při maturitní zkoušce na SŠO v Prostějově, zlatý přívěšek. Pan ředitel zavzpomínal na dobu, kdy k nám Růženka přišla před lety jako malá holčička a dnes je z ní slečna, která dobře ví co chce a jde si za svými sny. Potom už se rozběhly hry a zábava, při kterých děti předvedly našim sponzorům své dovednosti na lanovém centru, na pohyblivé kládě, při hodu na koš, při stolním tenise a také si společně zahráli kuželky. Po sportovních aktivitách se všichni občerstvili opečenými klobáskami a sladkými řezy. Při loučení jsme si slíbili, že se opět brzy sejdeme a zase si užijeme společně pěkné odpoledne. Večer děti vzpomínaly na celou akci a pochvalovaly si, jak se jim věnovali sponzoři a také náš pan ředitel. Povídal si s nimi, zahrál si s nimi pink-ponk, kuželky a poseděl u hudby. Děkujeme všem za krásně a příjemně strávený den.

Více informací

Sportovní hry dětských domovů 2010

24. 05. 2010 Sportovní hry dětských domovů 2010 V pátek 21.5. 2010 proběhly sportovní hry dětských domovů z Olomouckého a části Zlínského kraje. Pořadatelské úlohy se již druhým rokem ujaly dětské domovy Prostějov a Plumlov. Soutěže v lehké atletice a malé kopané proběhly na útulném stadionku RG Prostějov. Pátek byl náhradním termínem za neuskutečněné setkání, které se mělo konat v sobotu 15.5. 2010. Bohužel pro krajně nepříznivé počasí se v tomto termínu nemohly sportovní hry uskutečnit. Všichni pořadatelé netrpělivě vyhlíželi celý týden, zda se zamračené nebe umoudří. A povedlo se. Bohužel některé výpravy se kvůli velké vodě nemohly tohoto klání zúčastnit. Přesto přijelo šest výprav sportovců s osmdesáti závodníky. Všichni urputně bojovali v bězích, hodech, štafetě a ve skoku vysokém a dalekém. Lítý boj také svedli chlapci v malé kopané. Nejlepší závodnicí z celého startovního pole byla naše Anička Ščuková, která získal šest drahých kovů. Moc jí k tomuto úspěchu gratulujeme a věříme, že podobně se jí bude dařit i na celostátním kole v Příbrami. Poděkování za příkladnou organizaci patří také pracovníkům Dětského domova Plumlov a Prostějov v čele s organizačním ředitelem, panem Petrem Antoníčkem a za nezištnou pomoc také sponzorům, kteří se na celé akci podíleli finančně či hmotným darem. Věřím, že všem se u nás moc líbilo a na tuto příjemnou akci budou dlouho vzpomínat. Všem závodníkům, kteří postoupili do celostátního kola přejeme hodně úspěchů.

Více informací

Projekt "Most přes minulost"

12. 05. 2010 MOST PŘES MINULOST Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/31.00251 Doba realizace projektu : 01.01.2010 - 31.12.2011 Realizátor projektu : PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Kudlov 500 760 01 Zlín www.profima.cz Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České publiky. Projekt je zaměřen na mladé lidi vyrůstající v dětských domovech (DD), kteří budou vstupovat do samostatného života. Projekt se zabývá : - situací mladých lidí, kteří budou prostředí DD opouštět - aktivní pomocí mladým lidem z DD při jejich další soc. a prac. integraci - odstraňování barier znesnadňujících rovnocenný vstup mladých lidí z DD na trh práce - zmírněním dopadů ústavní výchovy na mladé lidi a jejich rovné šance při vstupu do samost. života Cílem projektu je : - pomoci dospívajícím dětem z DD uspět při přechodu z DD do zaměstnání - poskytnout jim pomoc při jejich další soc. a prac.integraci - naučit je plánovat, realizovat a rozhodovat v různých životních situacích (při hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi apod. ) Aktivity projektu zahrnují vzdělávání zaměřené na : - sebepoznání a komunikaci - společenské chování a úspěšné jednání s lidmi - finanční gramotnost, hospodaření s penězi a právní povědomí - partnerské vztahy a rodinu, rozhodování, konflikty a řešení problémů - hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání - adaptaci na životní změny Dále projekt zahrnuje : - podpůrné služby k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení : poradenství v oblasti zaměstnanosti, psychologie, práva a zprostředkování zaměstnání - doprovodná opatření

Více informací

Novinky

Kalendář akcí