Pálení čarodějnic

27. dubna 2024 Pálení čarodějnic a opékání špekáčků. Dopoledne děti ve společenské místnosti vyrobily s pomocí tet velkou čarodějnici. Po obědě si děti, které měly zájem, pečlivě připravovaly kostýmy a namalovaly se tak, že některé děti jsme téměř nepoznali. Další program už pokračoval venku. Na smluvené místo se slétly čarodějnice a čarodějové. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, kde plnily různé úkoly, od čarodějnického luštění až po létání na koštěti. Do přípravy soutěží se zapojily i starší děti. Pak se rozdělal oheň na ohništi a došlo na pálení čarodějnice. Následovala volná hra dětí a opékání špekáčků na grilu. Adamovi a Samovi se špekáčky náramně povedly a všem moc chutnalo. Úplně na závěr odpoledne vybrala porota tři nejhezčí čarodějnice. Pochvala patří všem dětem, které se zúčastnily a zapojily do dnešních aktivit.


Novinky

Kalendář akcí