Den otevřených dveří 2022

Den otevřených dveří 4. 6. 2022. Na tento den jsme se připravovali delší dobu. Oslovili jsme naše bývalé děti, dnes již dospělé mladé lidi, na které jsme měli kontakt a domluvili termín návštěvy. Od pátku jsme připravovali panely s fotografiemi, chystali občerstvení a balili drobné dárečky. V sobotu jsme dochystali pohoštění ve společenské místnosti a ve 14 hodin jsme s dětmi netrpělivě vyhlíželi naše pozvané hosty. Přišli na domov společně, někteří i se svými dětmi a partnery. O úvodní slovo se postaral kolega Mirek. Potom dostali možnost říct našim dětem pár slov o životě i naši hosté. Ono není vůbec jednoduché postavit se po odchodu z domova na vlastní nohy a osamostatnit se. Zazněla také věta: „Jaký si to uděláš, takový to máš.“ Ve společenské místnosti jsme společně zavzpomínali u natočených videí z táborů. Potom proběhla prohlídka bytů. Velký zájem byl zejména o pokoje, kde dříve bývalí obyvatelé vyrůstali. Potom již program pokračoval venku, kam jsme přesunuli i občerstvení. Hrál se fotbal, děti jezdily na koloběžkách nebo malovaly křídami a také se grilovalo a besedovalo. Popovídat si s bývalými dětmi přišel i pan ředitel s vedoucí vychovatelkou a teta Maruška. Dobrou náladu nezkazil ani krátký ale vydatný déšť. Celé odpoledne uteklo jako voda. Naší snahou bylo, aby se u nás návštěva cítila co nejlépe. Jsme rádi, že se našim bývalým dětem daří, že mají práci, někteří mají rodinu, i když z jejich vyprávění víme, že to nemají vždy jednoduché. Přejeme jim, aby se jim v životě dařilo a budeme rádi, když se za námi někdy opět přijdou podívat.


Novinky

Kalendář akcí