Po stopách zajíčka až za pokladem 2021

Po stopách zajíčka až za pokladem V tomto roce jsme si pro děti jako každoročně připravili krátké povídání o Velikonočních svátcích a zvycích. Toto povídání jsme si zpříjemnili sladkým pokrmem, který připravily děti, a některé zvyky jsme také praktikovali. Pekli jsme cukroví i beránky, barvili vajíčka, pletli pomlázky, a abychom v dětech některé tyto zvyky upevnili, připravili jsme si pro ně na toto téma akci nazvanou "Po stopách zajíčka až za pokladem". Princip spočíval v tom, že jsme dětem připravili trasu s deseti úkoly. Směr této trasy dětem určovaly fáborky s modrou barvou, a v místě kde se navíc objevil fáborek se žlutou barvou, musely děti hledat úkol. Úkoly tvořily otázky týkajících se Velikonoc a jednotlivé odpovědi děti zaznamenávaly do předem připravené křížovky. Po vyplnění této křížovky pak děti dostaly indicie k místu, na němž by se měl nacházet poklad. Pro děti to bylo zpříjemnění svátků v takto náročné době, která je už i pro ně velice dlouhá.


Novinky

Kalendář akcí