Projekt "První krok"

Projekt „První krok“ Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006243 Doba realizace projektu: 1.9. 2018 – 31.8.2021 Hlavním cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny (mladí lidé žijící v dětských domovech) a napomoci jí připravit se na samostatný život. Projekt si neklade za cíl nahradit již existující aktivity dětských domovů, ale poskytnout mladým lidem další pomoc při jejich sociální i profesní integraci. Specifickými cíli projektu je: - zvýšit sociální a profesní dovednosti s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je potřebná k úspěšnému začlenění do společnosti i na trh práce - předat praktické informace orientované na trh práce a finanční gramotnost (prevence dluhových pastí) - vytvořit zdravé přístupy k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence před syndromem CAN a prevence sociálně patologických jevů a kriminality - zmírnit důsledky ústavní výchovy a zvýšit připravenost mladých lidí na život ve společnosti - rozšířit vzdělanostní úroveň, naučit mladé lidi sebepoznání, komunikační dovednosti, jednání s lidmi - řešit aktuální potřeby mladých lidí netradičními aktivitami, praktickým způsobem je připravit na úskalí samostatné osobní i profesní dráhy (možnost využití tréninkových míst) - zaměřit se na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, která je vzhledem k prostředí, ze kterého tito mladí lidé pocházejí markantní. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé (od 15 let) vyrůstající v dětských domovech (DD) ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kteří se zároveň soustavně připravují na výkon budoucího povolání. Bližší informace: Mgr. Jiřina Králová, tel. 603 502 991, jirina.kralova@centruminspirace.eu Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Novinky

Kalendář akcí