Aktivity a poděkování v době koronaviru

Dětské domovy jsou školská zařízení, která fungují v těchto dnech na maximální výkon. Ochotu, obětavost a trpělivost zaměstnanců je třeba v těchto dnech ocenit mnohem více než kdy jindy. Děti nechodí do školy, což pro vychovatele znamená, že děti tráví v domově 24 hodin denně, a to sedm dnů v týdnu. Vychovatelé, ale i ostatní personál našeho dětského domova se snaží dětem zajistit program během celého dne, samozřejmostí je i plnění úkolů, které děti dostávají ze školy a to vše v rodinných skupinách o 8 dětech různého věku. Situace není jednoduchá, snažíme se dětem vysvětlit co se děje. Většina dětí to chápe a tráví volný čas pouze v areálu domova nebo na zahradě. Bohužel jsou i děti, které situaci neustojí a volí útěk ze zařízení. Pečujeme i o děti s mentálním postižením nebo autisty, kterým závažnost situace těžko vysvětlíme. Tyto děti potřebují také mnohem více času a prostoru na přípravu do školy. Vychovatelé tedy nyní nesuplují jen tátu a mámu, ale i učitele, s tímto nelehkým úkolem nám pomáhají studenti UP v Olomouci, za což jim patří velké díky. Poděkování patří také paní ředitelce ze Střední odborné školy v Prostějově, která našila a ve spolupráci s Krajským úřadem v Olomouci nám dodala úplně první dodávky roušek. Díky panu Slavatovi máme desinfekce, roušky a stolní hry pro děti. Podporu nacházíme také od různých neziskových organizací. Paní Andrea Snášelová, koordinátorka z YourChange, nám taktéž zajistila roušky, a další ochranné pomůcky a čističku vzduchu. Navíc s dětmi, se kterými spolupracovala před karanténou, je v telefonickém kontaktu. Rádi bychom poděkovali také paní Karin Zatloukalové, Martině Selingerové a Vlaďce Krčkové, které nám taktéž pomohly se zajištěním roušek pro děti a zaměstnance. Na nové stolní hry, při kterých jsme zažili už spoustu legrace, nám přispěla paní Pavlína Ležáková. Přislíbenou máme také finanční pomoc od Nadačního fondu Albert a Nadace Terezy Maxové na zakoupení ochranných prostředků a věcí potřebných pro výuku a volný čas dětí. Organizace Děti v akci, zastoupená Láďou Samkem, nám zajistila funkční notebooky, hry, školní potřeby a sladkosti pro děti. Dobu karantény našim dětem zpříjemnila také Potravinová banka Olomouc. Všem lidem, kteří nás v této nelehké době podporují a myslí na nás, děkujeme a přejeme hodně zdraví.


Novinky