Vánoce 2019

Vánoce 2019 Vykouzlit úsměv na rtech dětí, které nemohou z různých důvodů trávit nejkrásnější svátky v roce se svými blízkými, rodiči a sourozenci, je těžké. Díky všímavosti a srdečnosti spousty lidí na to nejsme v dětském domově sami. Sny a přání se snažíme dětem splnit prostřednictvím projektů – Stromy splněných přání. Letos jsme využili nabídky České spořitelny, obchodního centra Zlatá brána, občanského sdružení Ve spojení a nadace Děti v akci. Tyto instituce se zasloužily o to, že všem dětem, o které se staráme v dětském domově, se u vánočního stromečku rozzářily oči a měly radost ze splněných přání. Na Štědrý den se v našem domově sešla spousta hostů, kteří přišli dětem popřát krásné Vánoce, ale přinesli i spoustu dárků. Tradičně nás v tyto sváteční chvíle navštívili zástupci 601. skupiny speciálních sil, členové Kiwanis clubu Prostějov, manželé Zapletovalovi a hejtman olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk. Všichni hosté nějakým způsobem, ať již finančním nebo symbolickým dárkem přispěli ke spokojenosti dětí, které se hostům odměnily pásmem čertovských tanečků, básniček, pohádkou O Smolíčkovi a drobnými dárky, které s tetami a strejdou připravovaly. Těsně před vánočními prázdninami, kdy už byly děti plné očekávání, nás poctili svoji návštěvou pracovníci redakce Prostějovského večerníku. Při přátelském posezení jsme si povídali o tom, jak v domově slavíme Vánoce, jaké zvyky a tradice si tu s dětmi připomínáme a k tomu všemu hosté do každé rodinky nadělili knihy, kalendáře, hry, hračky a finančně přispěli na mimoškolní aktivity dětí. Na závěr je třeba poděkovat všem výše zmíněným, kteří se zasloužili o šťastné, veselé a bohaté Vánoce v našem dětském domově. Přátelům a sponzorům díky za podporu a spolupráci. Pracovníkům domova za péči, optimismus a trpělivost s dětmi. A dětem nezbývá než popřát, aby byly zdravé, měly chuť a sílu uspět v dnešní době a to čemu se v domově naučily, mohly uplatnit ve své životě.


Novinky

Kalendář akcí