Děti v akci 2019

Děti v akci 21. 3. 2019. Do našeho dětského domova přijel na setkání s dětmi pan Ladislav Samek, ředitel organizace Děti v akci. Přivezl s sebou mladou talentovanou tanečnici Nikolu Nejedlou. V krátkém úvodu představil sebe, Nikolu a organizaci, jejímž cílem je pomáhat dětem z dětských domovů, podporovat jejich potenciál a ukázat jim možnou cestu, kterou by se mohl ubírat jejich život po odchodu z dětského domova. Pan Samek je organizátorem pěvecké a taneční soutěže "Hledá se talent", která se koná v Pardubicích. Této soutěže se úspěšně zúčastnily i naše děti. Nad fotkami zavzpomínaly na proběhlou soutěž a zároveň dostaly nabídku účastnit se dalšího ročníku. Děti měly možnost klást otázky oběma mladým lidem. Z jejich úst zaznělo několik doporučení, nad kterými by se děti mohly zamyslet a popřemýšlet o nich, např. proč je důležité chodit do školy a učit se nebo co znamená respekt a úcta k druhým. Děti měly možnost představit se a říct, co by chtěly v životě jednou dělat. Zaznělo mnoho krásných snů, např. někdo by chtěl být hasičem, jiný policistou, fotbalistou, zedníkem, kadeřnicí, cukrářkou nebo učitelkou. Na otázku "Co se pro to musí udělat, aby se splnil tento sen" odpověděl krátce, ale výstižně Zdenda – „makat“. Závěr tohoto setkání patřil Nikole, která děti naučila několik tanečních pohybů a společně si s dětmi zatančila. Oba mladí lidé od nás odjížděli s příslibem další možné spolupráce.


Novinky