Hurá do Smržic 2018

Hurá do Smržic Každý zná velice známý výraz dobrého vojáka Švejka ,, na Bělehrad!" Náš sobotní přesun vypadal podobně. Děti se na výlet těšily už několik dní. V 10:00 jsme se s jednou skupinkou dětí, vydali pěšky na autobus. V čele skupiny seděl na vozíčku malý Jusťa s nohou v sádře a Dominik ho tlačil vpřed. Vypadalo to docela legračně a vzbuzovali jsme zvědavé pohledy kolemjdoucích. Druhá skupinka jela s tetami na kolech. Sešli jsme se na začátku naučné stezky ve Smržicích. Děti nasbíraly dříví a klacky a strejda Mirek založil v ohništi požár. Pochutnali jsme si na šťavnatých upečených klobásách a děti si ještě opekly pečivo, které zbylo. Starší děti si zaskákaly parkur a mladší si hrály v přírodě. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na fotbalovém hřišti, kde se děti občerstvily nanuky a dospělí kávou. Opět jsme se rozdělili na cyklisty a pěší, jedni šlapali do pedálů a druzí zapojili svůj nožní pohon po cyklostezce zpět na DD. Užili jsme si úžasnou slunečnou procházku a vrátili se zpět domů. Babí léto nás zatím rozmazluje, takže jsme si vycházku i počasí náležitě užili.


Novinky